Ác dâm em gái mới lớn vú tròn như Gấm kami, nói xong, mấy cô gái đi theo Tý đều nhao nhao lên. Thầy ơi, con cũng ở lại đây luôn nhe. Con nữa, nhe thầy. Con cũng ở lại nữa. Thầy Sô nghe mấy cô gái nhao nhao đòi ở lại nhà mình, chợt nghĩ tới cuốn sách ông đào được dưới một ngôi cổ mộ mấy tháng trước, nói về một thầy pháp đã luyện được một loại Nữ quỷ Dâm Tình. Bây giờ lại có bốn người con gái này bên mình ông, xem phim sex không che sắc nét hay lo gì không lợi dụng được họ để luyện một mớ quỷ cái này