Bướm rỉ nước khi nện con cu cong Arisa Shindo, gai ốc trên người thằng Hậu rần rần nổi dậy, làm cho con cặc của nó càng thêm cương cứng, xem phim sex hay sắc nét nhất 2022 tinh khí của nó ứ lên và chỉ thiếu chút nữa đã bị bắn vọt ra ngoài cửa miệng của nàng, nhưng thằng Hậu biết nó cần phải làm gì. Nó nhanh chóng kịp uốn mình lên né tránh những c’ảm xúc chết người để tự kềm lại, không để cho khí bắn vọt ra quá sớm được. Nó vội vàng phản công như để làm cho những động tác của nàng phải lơi chậm lại, nó thò tay