Đầu buồi của người tình đụ phê hơn cu anh chồng Yu Shinoda, ngần ngừ và kịp suy nghĩ. Gì nữa, nuốt ngay viên kẹo. Thầy Sô lại nói: Con chạy theo thằng Vinh ngay đi, chỗ này để ta lo cho. Tý nhìn thấy bóng Vinh thấp thoáng phía trước, xem phim sex vietsub hấp dẫn cô vợ chạy theo liền. Khi Tý chạy khỏi một lúc lâu, thầy Sô mới thủng thẳng lấy hai cục đất nhét vô miệng hai người đàn bà, rồi xuống mé lạch múc một gáo nước thực to đem lên tạt vô mặt một người. Rồi gom một mớ củi khô đốt một ngọn lửa nho nhỏ bên cạnh họ. Ông cũng