Em nhân viên thèm buồi đem lồn đụ hết trai văn phòng Minami Aizawa, Chưa, nhưng đã thấy dấu tích. Có lẽ nó lôi qua tuốt bên khu rừng Vĩnh Hội cũng không chừng: Hoa lo lắng hỏi: Bộ thầy chưa tới đó à? Ta cũng định đi, nhưng sợ về trễ, các em mong, nên phải lật đật qua đây ngay. Bề gì thì mình cũng tìm thấy hướng của nó rồi. Vậy bao giờ thầy mới tính đi nữa? À chắc sáng sớm mai đi cho chắc ăn, xem phim vlxx lỗ lồn thơm của em nhân viên văn phòng vì thế nào cũng phải đi xa lắm. Nếu đi trễ trời tối làm ăn gì được trong khu rừng rậm rạp ấy.