phim sex

Hai bạn tuổi mới lớn nện nhau cực chuyên nghiệp Tru Kait, bọn chàng kéo về nhà thằng Cuốc nhậu nhẹt. Mà gọi là nhậu cho oai chứ bàn tiệc toàn bim bim, bò khô, nem chua rán, phim sex my mấy món cóc ổi với coca hoặc pepsi. Chỉ ngần ấy thôi mà bốn thằng tỉ tê với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Được một lúc, chúng chàng nói về chuyến tham quan tuần trước. Thằng Choác hỏi: Thấy mấy đứa lớp tao bảo xe lớp mày hôm ấy vui lắm! Chuyện! Thằng Sĩ cười Vui vãi luôn! Cơ mà hôm ấy mà không có Châu thì chẳng vui vậy…